shuleva.bg

м.с. Мариета Димитрова

Дипломирана медицинска сестра от 1998 г. Клиничен и хирургичен асистент в Клиниката от януари 2013 г.