shuleva.bg

м.с. Светла Цонева

Дипломирана медицинска сестра от 1997 г. Клиничен и хирургичен асистент в Клиниката от февруари 2006 г.