shuleva.bg

Какво лекуваме

Имплантологично лечение

Д-р Шулева има над 17 годишен опит в имплантологията.

Системата зъбни импланти, с която работи е: 3i ®, сега част от семейството на ZimVie®. пластична пародонтална хирургия – различни техники за присаждане на венец и за.

Имплантологичното лечение се планира по дентален скенер и се обсъжда индивидуално с пациента.

Почти всички пациенти, които са лекувани с импланти в Клиниката, са от нашите излекувани от пародонтит пациенти, за заместване на липсващите им зъби.

Пациентите, които имат импланти са на периодичен контрол за хигиена, състояние на захапката и периодичен контрол с рентгенови снимки.